Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Aktuality

Školení betonářů v Centru AdMaS

Školení betonářů v Centru AdMaS

21.5.2016 | Ve čtvrtek 19. května 2016 pořádala Česká betonářská společnost ČSSI ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně v laboratořích Centra AdMaS školení systému ČBS AKADEMIE o technologii betonu - TECHBET 2: Složky a složení betonu + Zkoušení betonu s ukázkami v laboratoři. Dvaceti účastníkům školení přednášel prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Adam Hubáček, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. a doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc.

Na setkání lídrů českého stavebnictví

Na setkání lídrů českého stavebnictví

20.5.2016 | Centrum AdMaS se účastnilo setkání lídrů českého stavebnictví, které pořádala dne 17. 5. 2016 společnost CEEC Research.

Den sportu v Centru AdMaS ve znamení hry pétanque

Den sportu v Centru AdMaS ve znamení hry pétanque

19.5.2016 | Centrum AdMaS se letos připojilo ke Dni sportu na VUT ve středu 18. 5. 2016 turnajem v pétanque.

Brněnské stavební úřady o nás vědí

Brněnské stavební úřady o nás vědí

13.5.2016 | Ve čtvrtek 12. května 2016 jsme v Centru AdMaS uspořádali odborný seminář pro pracovníky brněnských stavebních úřadů.

Malajci v AdMaSu

Malajci v AdMaSu

10.5.2016 | Je potěšující, jaký zájem projevují zahraniční návštěvy o prohlídku našeho centra. Zdá se, že zatím z největší vzdálenosti k nám docestovala delegace z Universiti Sains Malaysia v Penangu.

Centrum AdMaS a Svaz měst a obcí ČR uzavřely smlouvu o spolupráci

Centrum AdMaS a Svaz měst a obcí ČR uzavřely smlouvu o spolupráci

6.5.2016 | Výzkumné centrum AdMaS Fakulty stavební VUT v Brně je komplexní výzkumnou institucí ve stavebnictví, zaměřenou zejména na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí. Uzavřením smlouvy se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) se vytváří prostor k vzájemné spolupráci.

Prohlídka Centra AdMaS součástí programu International Staff Week

Prohlídka Centra AdMaS součástí programu International Staff Week

22.4.2016 | Na tři desítky kolegů z univerzit z Bulharska, Estonska, Finska, Francie, Kypru, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Řecka, Slovinska, Španělska a Velké Británie si ve čtvrtek 14. dubna dopoledne prošly laboratoře centra a seznámily se s jeho zaměřením.

Pozvánka na první burzu nápadů

13.4.2016 | Dne 22.4. od 10.00 proběhne v zasedací místnosti ve 4. patře budovy P1 v areálu Centra první burza nápadů. Kdo se chce dozvědět informace o nových dotačních programech a probrat je s odborníky ze společnosti Eurovision, a.s., se kterou jsme uzavřeli partnerskou smlouvu, je srdečně vítán. Současně pokud již máte nějaký konkrétní námět a hledáte zdroj financování, můžete dopředu vyplnit a zaslat do 18.4. šablonu s popisem nápadu. Dotační odborníci provedou předem dotační rešerše, abyste se na místě mohli již bavit konkrétněji.

Experti Centra AdMaS pomohou v rámci IZS Jihomoravského kraje

Experti Centra AdMaS pomohou v rámci IZS Jihomoravského kraje

15.3.2016 | Na dosavadní úspěšnou spolupráci Centra AdMaS a Jihomoravského kraje navazuje Memorandum o spolupráci, které v pondělí 14. března 2016 slavnostně podepsali prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan stavební fakulty a JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

Den Centra AdMaS

Den Centra AdMaS

15.3.2016 | Uplynulý rok 2015 byl prvním z pěti let udržitelnosti projektu Výzkumného centra AdMaS. Pondělí 14. března 2016 se neslo ve znamení Dne Centra AdMaS - akce, která byla ohlédnutím za nelehkými začátky projektu a prvním rokem udržitelnosti.