Děláme světový výzkum
pro praktické využití

AdMaS na konferenci Dopravní infrastruktura v Litomyšli

Centrum AdMaS se účastnilo ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2017 konference Dopravní infrastruktura 2017, která probíhala v Litomyšli.

Činnost centra v oblasti dopravní infrastruktury jako například modelování pohybu vozidel a chodců, vývoj asfaltových vozovek, diagnostika betonových konstrukcí nebo vývoj nových železničních konstrukcí byl představen na našem stánku. Odborníci z fakulty se rovněž účastnili na programu ve formě vyzvaných přednášek. Konkrétně paní Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. měla přednášku k problematice sledování nákladů životního cyklu dopravních staveb a Ing. Michal Radimský, Ph.D. měl přednášku k nové verzi technické normy na navrhování silnic.

Fotogalerie