Děláme světový výzkum
pro praktické využití

AdMaS na Městských vodách

Vědci z Centra AdMaS se účastnili na jedné z největších česko - slovenských konferencí Městské vody, která proběhla dne 1. a 2.10.2015 ve Velkých Bílovicích. Z výzkumných aktivit centra byly prezentovány dosažené výsledky na poli Využití metody laserového skenování pro účely dokumentace vodárenských objektů, Posouzení příčiny vad a návrh oprav netěsností polymer cementových obložení šachet kanálů s extrémním chemickým a tepelným zatížením a téma Hodnocení udržitelnosti budov metodikou SBToolCZ z pohledu vodního hospodářství. Prezentace jsou k disopozici jako přílohy tohoto článku po rozkliknutí.