Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Komise SMART City Rady města Brna zasedala v Centru AdMaS

Chytrá řešení v komunální sféře jsou trendově označovány jako SMART Cities. Statutární město Brno ani Centrum AdMaS nezůstalo stranou a intenzivně se této oblasti věnují. Komise SMART City RMB využila pozvání a ve čtvrtek 18. června 2015 uspořádala zasedání přímo v Centru AdMaS.

Výzkumný potenciál AdMaSu a význam Brna jako druhého největšího města v ČR činí z obou subjektů přirozené partnery pro spolupráci v rámci SMART Cities. Ve své prezentaci členům komise ředitel centra JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. akcentoval především oblast energetických úspor u veřejných budov, využití nespalitelných zbytků komunálního odpadu, pokroková řešení parkování nebo třeba nabídky alternativní dopravy s využitím služby Bike Sharing.

Fotogalerie