Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Kontrola stavu stožárů vysokého napětí drony

S malými bezpilotními letouny - tzv. drony se setkáváme čím dál častěji. Jejich využití je velmi široké, zvláště jsou-li vybaveny kvalitní kamerou či skenovacím zařízením. Společnost E.ON spolupracuje s Centrem AdMaS na vývoji metodiky, podle které by bylo možné provádět pomoci dronů kontroly stožárů a vedení vysokého napětí bez nutnosti odpojení od elektrické sítě.

První testy dronu s kamerou pracující v rozlišení 4K se prováděly 20. července 2015 na odpojeném úseku vedení vysokého napětí 110 kV mezi Ořešínem a Útěchovem. Na stožárech č. 19 a 20 byly pracovníky údržby simulovány drobné závady. Stožáry byly dle předem stanoveného letového plánu snímány dronem z několika stran, aby bylo možné získat co nejvíce obrazového materiálu, který bude následně techniky společnosti E.ON prohlédnut za účelem posouzení rozpoznatelnosti simulovaných závad.

Při letu dronu byly dodržovány bezpečností odstupy od elektrického vedení, jako by byla trasa pod napětím. Letoun řídil pilot, který se orientoval podle jedné stacionární kamerky umístěné na dronu a vizuálním kontaktem s letounem. Operátor pomocí dálkového ovládání a monitoru ovládal pohyb speciální kamery, která snímala detaily stožáru včetně izolátorů a vedení.

Dalším krokem bude snímání vedení pod napětím pomocí termokamery. Teplotní anomálie by měly poukázat na hrozící závady na elektrickém vedení. Pokud se reálně ověří předpokládané možnosti této speciální techniky, servisní kontroly stožárů, elektrického vedení a ochranného pásma by bylo možné dělat bez nutnosti odstávek. V budoucnosti, při vývoji dronů a jejich větší dostupnosti, by se toto zařízení mohlo stát běžnou výbavou servisních techniků.

Fotogalerie