Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Mezinárodní konference a výstava Městské vody 2017

Ve dnech 5. - 6. října 2017 proběhl pod záštitou obce Velké Bílovice již XVII. ročník mezinárodní konference a výstavy Městské vody 2017. Letošní hlavní témata prezentované na konferenci byly: hospodaření s dešťovými vodami, stokové sítě, čištění odpadních vod, čerpací stanice a nové technologie pro úpravu pitných vod.

Jako každý rok se konference těšila velké tuzemské i zahraniční účasti. Letošní ročník přilákal na 320 účastníků. Konferenci podporuje i řada významných partnerů z řad odborných firem či organizací – jak výrobců vodárenské techniky, tak provozovatelů vodárenských systémů. Celkem bylo 38 odborných příspěvků.

Centrum AdMaS prezentovalo svou činnost hned několikrát. Mezi odprezentované aktuální výsledky výzkumu a vývoje centra AdMaS se zařadili „Mikrovlnná pyrolýza – technologie k efektivnímu využití čistírenských kalů“, autoři Jan Ševčík, Petr Hlavínek, Jakub Raček, Tomáš Chorazy, Jiří Kučerík, Vladimír Novák, Zdeněk Dufek, dále to byly „Možnosti odstranění zápachu na stokové síti“ autorů Petra Hluštíka, Jiřího Novotného, Ivo Korytáře, Stanislava Malaníka a v neposlední řadě bylo prezentováno téma „Posouzení maximálních zisků tepla pro Polyfunkční objekt Koliště-Vlhká“ autorů Jakuba Račka, Michala Úterského, Tomáše Janase, Jana Ševčíka, Martiny Mikešové, Ladislava Roušara, Petra Hlavínka a Zdeňka Dufka.

Centrum AdMaS se dále prezentovalo reklamou ve sborníku a informačním stánkem přímo v dějišti konference, celkové možnosti spolupráce s centrem přednesl jeho ředitel JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.

Více informací naleznete na internetových stránkách konference: http://ardec.cz/mestskevody/

Fotogalerie