Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Na konferenci "Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů"

Výzkumné centrum AdMaS se účastnilo 5. ročníku mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů. Ředitel centra Dr. Zdeněk Dufek ve své přednášce prezentoval výzkumné aktivity centra v oblasti vývoje asfaltových směsí odolných proti vysokým a nízkým teplotám, s odolností proti trvalým deformacím a snižující silniční hluk. Dále se příspěvek věnoval problematice regeneračních postřiků (omlazovačů asfaltů), zabezpečení silničních tunelů a problematice používání asfaltů v silničních tunelech. Výsledky všech těchto výzkumných aktivit mají přispět k dlouhodobému snížení nákladů na budování a provoz silnic a dálnic.

Fotogalerie