Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Návštěva členů ČKAIT

Centrum AdMaS hostilo dne 6.10.2017 vzácnou návštěvu.

V Brně probíhalo společné zasedání inženýrských organizací a komor České republiky, Slovenské republiky, Polské republiky a Maďarské republiky. V rámci tohoto zasedání proběhla exkurze představitelů vedení komor v našem centru. Diskutovány byly otázky spolupráce při celoživotním vzdělávání a při uplatňování výsledků výzkumné činnosti v praxi. Jako konkrétní příklad spolupráce lze uvést kurz s názvem Modely pohybu osob a evakuace ve stavebním inženýrství, který v rámci kurzů CŽV pro členy komory garantuje člen našeho výzkumného centra doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. Průběh exkurze kladně zhodnotil ve svém děkovném dopisu předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pan Ing. Pavel Křeček, FEng.

Fotogalerie