Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Exkurze studentů Střední průmyslové školy stavební

Během měsíce února nás navštívily 3 skupiny studentů ze Střední průmyslové školy stavební, Kudelova ulice, Brno.

Exkurze do výzkumného Centra AdMaS je součástí výuky technologie výroby a vlastností betonu pro studenty 3. ročníku. V rámci prohlídky se jednalo zejména o prohlídku laboratoří v pavilonu P2 s výkladem k vlastnostem betonu, keramiky a materiálů obecně. Dále proběhla ukázka zkušebního zařízení a možnosti zkoušek různých druhů stavebních materiálů. V průběhu května či června bude následovat ještě jedna návštěva studentů zaměřená na praktické ukázky zkoušek čerstvých a ztvrdlých betonů.

Fotogalerie