Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Návštěva zástupců firmy Colas a Technické a ekonomické univerzity v Budapešti

Dne 21. 3. 2017 navštívili výzkumné centrum AdMaS zástupci stavební firmy Colas z Francie a Maďarska a také zástupci Technické a ekonomické univerzity v Budapešti.

Zájem měli především o zkušební metodu stanovení součinitele tření povrchu vozovky po ohlazení, která je zatím ve světě málo rozšířená. Centrum AdMaS vlastní unikátní laboratorní zařízení pro provádění této zkoušky. V průběhu návštěvy proběhla diskuze o možnostech spolupráce v rámci mezinárodních projektů a také prohlídka ostatních částí centra. Zahraniční návštěvníci byli příjemně překvapeni vysokou vybaveností jednotlivých pavilonů.

Fotogalerie