Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Projekt "MEPRO" podpořený Česko-norským výzkumným programem

V rámci výzkumné skupiny EGAR je řešen projekt 7F16023 MEPRO „Megaprojects - current best practices and future research opportunities“ podpořený Česko-norským výzkumným programem CZ09 v gesci MŠMT ČR.

Projekt je řešen ve spolupráci s největší nezávislou výzkumnou organizací ve Skandinávii, společností SINTEF se sídlem v Trondheimu. Ve dnech 14. a 15. 3. 2017 se konal v Brně společný worshop obou stran s cílem nalezení společných výzkumných témat, která by vedla k navázání užší bilaterální spolupráce a podání mezinárodního vědecko-výzkumného projektu. Jednání bylo zahájeno představením realizovaných publikačních výstupů jednotlivých členů projektu týkající se oblasti řízení megaprojektů. Z norské strany se workshopu účastnili 2 členové týmu, další členka se zapojila do diskuse přes videokonferenční přístup, z české strany byli přítomni všichni členové. Dále byly představeny české megaprojekty (např. Velký městský okruh Brno; dálnice D1) a norské megaprojekty (např. St Olav Hospital, Trondheim; Ferry free Costal highway; Ringeriksbanen – railroad; New Airport Terminal) zejména z pohledu řízení investičních nákladů a časových harmonogramů. Závěrem byly identifikovány možné nosné problémy pro další bádání týkající se především řízení rizik se zohledněním možností  ex- ante hodnocení a ex-post výstupů, a dále zkoumání vlivu stakeholderů na jednotlivé faze megaprojektů.

Fotogalerie