Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Výroční valná hromada ČAAG a výstava geofyzikálních přístrojů v Centru

Dne 21. 3. 2017 proběhla v centru AdMaS výroční valná hromada ČAAG - České asociace geofyziků, o.p.s. Její součástí byla v České republice poměrně ojedinělá a svým rozsahem až unikátní výstava českých výrobců geofyzikálních přístrojů.

Pozvánku k účasti na této výstavbě obdržela jak odborná veřejnost, tak i studenti a pedagogové nejen Fakulty stavební Vysokého učení technického, ale možnost dostali také vědečtí pracovníci Masarykovy Univerzity nebo Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Po úvodním představení jednotlivých renovovaných výrobců proběhl workshop, kde bylo možno prodiskutovat současné trendy vývoje geofyzikálních přístrojů, kde jsou čeští výrobci v některých případech stále min. na evropské špičce. Za vystavovatele jmenujme např. společnosti AGICO, GF Instruments, SatisGeo, W&R Instruments, ZH Instruments, GEORADIS a RS DYNAMICS. Pro zájemce proběhla také prohlídka vybraných pracovišť centra AdMaS s důrazem zejména na laboratoř geotechniky, která disponuje např. špičkovou triaxiální aparaturou pro testování hornin a zemin.

V návaznosti na velmi úspěšné setkání projevili zástupci ČAAG a centra AdMaS vůli navázat profesionální vědeckou spolupráci.

Fotogalerie