Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Plavební stupeň Přelouč posouzen

Kolektiv řešitelů výzkumného centra AdMaS dokončil projekt realizovaný pro Ředitelství vodních cest zaměření na vyhodnocení variant řešení plavebního stupně Přelouč.

Jednalo se o komplikované zadání, kde v rámci jednotlivých navrhovaných variant řešení prodloužení splavnosti Labe směrem do Pardubic bylo potřeba posoudit varianty ze stavebně-technického, ekonomického a ekologického hlediska. Dalším prvkem, který v tomto případě vstupoval do rozhodovacího procesu, byl potenciální zásah do památkově chráněných staveb.

Tento projekt bude pro řešitele sloužit jako podklad k jejich další teoretické práci na téma vyhodnocení převažujícího veřejného zájmu u veřejných stavebních investic. Dále budou rozpracovávány postupy, jak společně vyhodnotit aspekty dopravní, stavebně-technické, ekonomické, ekologické a kulturně-historické.