Děláme světový výzkum
pro praktické využití

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŘSD V CENTRU ADMAS

Na sklonku roku 2016 a v zimních měsících roku 2017 zorganizovalo Centrum AdMaS, společně s firmou C.Q.E., školení pro cca 170 zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic.

Hlavním tématem byl Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Jednotlivá odvětví školení připravili a přednesli přední odborníci z řad FAST i odborníci externí. Všeobecným znalostem Pozemních komunikací a trubního vedení se věnovali prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. a Ing. Květoslav Urbanec, MBA. Mostní objekty betonové, ostatní a zdi si vzali za úkol prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Adam Hubáček, Ph.D., doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. a Ing. Adam Svoboda. Do problematik Geotechniky účastníky uvedl doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D. a na Mostní objekty ocelové byl povolán externista Ing. Miroslav Hubka. Některým tématům byl věnován pouze den, některá byla rozprostřena do 3 dnů, každé však bylo doplněno o praktické ukázky v laboratořích centra za asistence dalších zaměstnanců.

Dle ankety mezi účastníky bylo školení velmi zajímavé a přínosné a navíc bylo ne jednou projeveno přání o zajištění pravidelných odborných seminářů.

I centrum AdMaS hodnotí celou akci velmi pozitivně a těší se na spolupráci a přípravu podobných vzdělávacích akcí jak pro ŘSD, tak i jiné firmy a společnosti.

Fotogalerie