Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Stážista ze Švýcarska v Centru AdMaS

V průběhu srpna a září navštěvoval centrum AdMaS švýcarský student Ing. Fh Martin Bacher, který zde byl na zahraniční stáži pořádanou organizací IAESTE.

Student pracoval v laboratoři dopravních staveb pod vedením prof. Ing. Jana Kudrny, CSc. a Ing. Pavla Šperky. Zapojil se do vývoje a testování asfaltové směsi v rámci projektu „Výzkum a aplikace nových technologií stavby a oprav vozovek se sníženou tloušťkou asfaltových vrstev“. 

Martin se již před samotnou stáží pilně připravoval, učil se česky a sám chtěl předem zaslat pro nastudování veškeré podklady, což nutno říci, nebývá u stážistů úplně typické. Již od prvních chvílí jeho účasti na AdMaSe bylo znát, že Martin je velmi pracovitý a o všechno jej zajímá. Taktéž se velmi rychle zapojil do kolektivu. Pověstná „švýcarská preciznost a dochvilnost“ byla znát, vždyť každý den přicházel na AdMaS včas, s přesností přibližně 1-2 minuty. Během práce byl samostatný a pracoviště vždy udržoval uklizené. Student si prakticky vyzkoušel většinu testů v silniční laboratoři, které se provádí na asfaltových pojivech či na asfaltových směsech. Nikdy zbytečně neztrácel čas a např. „prostoje mezi jednotlivými měřeními“ či čas, než se nahřeje asfaltová směs, vyplňoval samostudiem češtiny.  

V rámci této stáže Martin také pomáhal s výrobou velkorozměrných vzorků pro testování požární odolnosti a v neposlední řadě se účastnil několika exkurzí. Mezi ně patřily např. exkurze na rakouskou nově budovanou dálnici A5 u Poysdorfu, návštěva obalovny (viz foto) či návštěva závodu firmy Saint Gobain v Litomyšli, kde se vyrábí mimo jiné výztužné mříže ze skelných vláken používaných do konstrukcí vozovek.

Závěrem nutno říct, že nás tento student svým přístupem velmi mile překvapil a značně také pomohl s výzkumem nového typu asfaltové směsi. Výstupem ze stáže je zpráva, dokládající všechny získané výsledky.  Jak se ukázalo, podobné stáže zahraničních studentů mají velký význam, a to nejen po stránce odborné či jazykové, ale také kvůli navázání zahraničních kontaktů, či získání nových poznatků.

Fotogalerie