Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Vědečtí pracovníci skupiny Egar navštívili výzkumný institut SINTEF v norském Trondheimu

Ve dnech 18. až 20. dubna 2017 se uskutečnil workshop výzkumné skupiny EGAR projektu 7F16023 MEPRO „Megaprojects - current best practices and future research opportunities“ podpořený Česko-norským výzkumným programem CZ09 v gesci MŠMT ČR.

Jednalo se o druhý workshop v rámci tohoto projektu bilaterální spolupráce. První setkání proběhlo již v březnu tohoto roku na Ústavu stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební VUT v Brně. Nynější druhé setkání se uskutečnilo v budovách výzkumného institutu SINTEF v norském Trondheimu.

Trondheim, historicky zvaný Nidaros, je třetím největším městem v Norsku, jehož založení se datuje do roku 997 n.l. Toto město je vzorným příkladem severské architektury, reprezentované např. barevnými dřevěnými fasádami. Zároveň v něm lze nalézt i jednu z nejseverněji položených gotických katedrál – Nidaros. Toto město je jak sídlem výzkumného institutu SINTEF, tak i sídlem vysokoškolského komplexu Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

Trondheimský meeting, jak byla celá událost pracovně nazvána jednotlivými členy výzkumných týmů, měl širokou oblast zájmu, co se jednotlivých diskutovaných témat týče. Byla diskutována jak ekonomická a finanční témata ve vztahu k posuzování ve fázích ex ante i ex post, tak i projektový management a řízení projektů s ohledem na jejich rizika.

Během nabitého programu, byla představena výzkumná zaměření jednotlivých týmů i výzkumy doktorandů s nimi spolupracujících. Cílem celého Trondheimského setkání bylo přesně definovat společné pole bádání v rámci megaprojektů, což se zúčastněným podařilo a již připravují první společné vědecké výstupy. Ze vznikající spolupráce oba výzkumné instituty očekávají utužování společných vztahů a dlouhodobou spolupráci v rámci prováděného výzkumu.

Fotogalerie