Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Cíl centra

Úkolem Centra AdMaS je zajistit aplikaci aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady, resp. s omezenými negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak také během používání a samozřejmě po ukončení životnosti materiálu).

Centrum AdMaS představuje komplexní centrum, které integruje poznatky z jednotlivých dílčích oborů zaměřených na materiálový, technologický a konstrukční výzkum (který v řadě případů probíhá izolovaně) a umožní je nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat.