Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Univerzální optický mikroskop - Leica DM4000 M LED

Mikroskop pro pozorování v procházejícím a odraženém světle.

Leica DM4000 M LED - Mikroskop umožňuje pozorování jak v odraženém, tak i prošlém světle. Polarizace v prošlém světle umožňuje studium mineralogického složení tenkých výbrusů např. omítek, betonů a jiných stavebních materiálů. V odraženém světle je pak možné pozorování ve světlém i tmavém poli a rovněž přístroj umožňuje fluorescenční pozorování při excitaci UV, modrým a zeleným světlem. Součástí mikroskopu je ovládací software s modulem pro analýzu obrazu a zařízení pro přípravu leštěných nábrusů a výbrusů.

Fotogalerie