Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Termogravimetr - Mettler Toledo DSC1

Přístroj Mettler Toledo TGA/DSC 1 je určen pro DTA analýzu, což je dynamická, tepelně analytická metoda, která je založena na měření rozdílů teplot mezi zkoušeným materiálem a inertním standardem (u tohoto přístroje je standard virtuální) současně zahřívanými v peci.

Výstupem analýzy je pak stanovení obsahu jednotlivých složek v hodnoceném materiálu. Zařízení umožňuje analyzovat chování vzorků až při teplotě 16000°C. Tato teplota je v oblasti analýz stavebních materiálů zcela mimořádná a umožní například jedinečný výzkum v oblasti chování žárovzdorných materiálů apod. Přístroj je dále vybaven zařízením umožňujícím provádět měření ve zvolené atmosféře (oxidační, redukční, příp. inertní). Díky tomuto příslušenství lze zařízení operativním způsobem řešit široké spektrum problémů, které by jinými metodami byly jen obtížně zvládnutelné (např. stanovení obsahu organických látek v sádrovci apod.).

Fotogalerie