Děláme světový výzkum
pro praktické využití

UV / VIS / NIR Spektrometr Lambda 1050

Přístroj slouží pro měření pohltivosti materiálů v oblasti UV až IR. Dále je možné provádět měření složení materiálů na základě pohltivosti spekter v roztocích.

Dvoupaprskový spektrometr se dvěma monochromátory za sebou. Zrcadla jsou pokryta ochrannou vrstvu SiO2, optika detektoru kompenzuje vliv tloušťky vzorku. Rozsah vlnových délek je 175 až 3300 nm. Přístroj je vybaven moduly pro měření depolarizovaným světlem, dále integrační koulí pro měření difúzní odraznosti, modul URA pro měření pod proměnným úhlem a modul FTIR pro doplňkové měření v rozsahu 8300 až 350 cm-1.

Fotogalerie