Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Korozní komory

Testovací zařízení schopná vytvářet různá testovací prostředí - solnou mlhu, kondenzační vlhkost, sušení, vliv škodlivých plynů (oxidy síry, dusíku, uhlíku apod.)...

Korozní roztoková komoraHKT 500

Testovací zařízení je schopné vytvářet alespoň čtyři různá testovací prostředí: solnou mlhu, kondenzační vlhkost (vlhčení), sušení vzduchem a kontrolovanou teplotou, které je možné vytvořit při různé teplotě, a mohou být naprogramovány pro vytvoření cyklů.

Korozní plynová komora HK 800 

Zařízení pro simulaci vlivu škodlivých plynů (oxidy síry, dusíku, uhlíku apod.) s regulovatelnou teplotou a relativní vlhkostí, s vnitřním prostorem pro zkoušky škodlivými plyny (temperování vzduchovým pláštěm). Zařízení pro dodávku a dávkování škodlivých plynů je zabudováno do kompaktní skříně a ustaveno v bezprostřední blízkosti zkušebního prostoru pro zajištění dodávky potřebné dávky či směsi plynu. Připojení dávkovacího zařízení ke zkušebnímu prostoru a odvod plynu je provedeno pomocí korozi odolným vedením. Velikost zkušebního prostoru 800 dm3.

Fotogalerie