Vedení centra

• doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – ředitel
• Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. – zástupce ředitele
• prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. – koordinátor ZS Pokročilé stavební materiály
• doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. – koordinátor ZS Pokročilé stavební konstrukce a dopravní stavby
• prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA – koordinátor ZS Ekonomiky a životního prostředí