Vedení centra

• JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. – ředitel
• Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. – zástupce ředitele
• doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. – zástupce ředitele pro AdMaS UP
• prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. – vědecký ředitel a vedoucí VS MM
• doc. Ing. Jiří Zach, Ph.D. – administrativní manažer a vedoucí VS TSH
• prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA – vedoucí VP 1
• prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. – vedoucí VP2
• doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. – vedoucí VS MSH
• doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. – vedoucí VS KDS
• prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA – vedoucí VS EGAR