Mezinárodní projekt H2020 – Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation ve skupině KDS

Koncem loňského roku byla zahájena realizace prvního projektu H2020 na Fakultě stavební a Centru AdMaS.

Pro období 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019 se podílíme na mezinárodním projektu s dotací bezmála 5 milionů Euro v rámci výzvy s označením H2020-S2RJU-OC-2016-01-2 Research into new radical ways of changing trains between tracks.

Řešitelem projektu za VUT v Brně je doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., projekt nese název Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE) a je řešen ve spolupráci s JU Shift2Rail.

Koordinátorem projektu je The University of Birmingham (GBR), dalšími partnery jsou:
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. (CZE); Ferrovial Agroman SA (ESP); Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH (AUT); Rail Safety and Standards Board Limited (GBR); COMSA SAU (ESP); Loughborough University (GBR); Vysoké učení technické v Brně (CZE); Univerzita Pardubice (CZE).

Cílem projektu „S-CODE“ je prozkoumat, vyvinout, ověřit a integrovat zcela nové koncepty výhybek a výhybkových konstrukcí s cílem zvýšit kapacitu, spolehlivost a bezpečnost železničních drah za současného snížení investičních a provozních nákladů.

 

Více informací o projektu naleznete zde

 

This project has received funding from the Shift2Rail Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 730849.