Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění

Výzkumný projekt:    Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění

Akronym:           KALOMAN

Projekt „Hygienizace kalu pro menší zdroje znečištění“, zkrácený název projektu „Kaloman“, registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024624, je řešen s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Aplikace, výzva č. VIII.

Doba trvání projektu jsou dva roky v období od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2023.

Cílem projektu je ověřit 5 technologií hygienizace čistírenského kalu cílených především pro menší zdroje znečištění = menší čistírny odpadních vod v provozním měřítku, vyhodnotit jejich provozní a investiční náklady a účinnost inaktivace patogenů potřebnou pro prohlášení kalu jako hygienizovaného, kde využijeme subdodávkou služeb Státního zdravotního ústavu jako nejpovolanější instituce pro to, aby prohlášení byla validní.

Dále bude proveden vývoj a optimalizace zařízení na zahuštění přebytečného kalu, které bude sloužit jako předúprava kalu (jeho zahuštění) pro stabilizační technologie.

Pro hygienizaci čistírenského kalu budou použity a ověřeny tyto technologie: hygienizace kalu čistým kyslíkem – OSS, technologie Multiferm, tepelná hygienizace kalu, hygienizace kalu za použití vápna a dlouhodobé skladování kalu s cílem hygienizace.

Hlavní výsledky projektu budou následující:

  • Ověřená technologie hygienizace kalu kyslíkem – technologie OSS
  • Ověřená technologie hygienizace kalu technologií Multiferm
  • Ověřená technologie tepelné hygienizace kalu
  • Ověřená technologie hygienizace kalu dlouhodobým skladováním kalu
  • Ověřená technologie hygienizace kalu aplikací vápna
  • Užitný vzor zařízení pro zahuštění čistírenského kalu

Koordinátorem projektového konsorcia je firma ASIO TECH, spol. s r.o. Dalšími členy projektového týmu jsou společnost VIA ALTA, a.s. a Vysoké učení technické v Brně.

Za Vysoké učení technické v Brně probíhá řešení projektu na pracovišti centra AdMaS ve výzkumné skupině vedené prof. Hlavínkem. Výzkumný tým spolupracuje na dílčích metodikách řešení pro výše uvedené technologie, přímo v centru AdMaS jsou potom ověřovány technologie tepelné hygienizace kalu ve smyslu pasterizace, dále zde probíhá ověření hygienizace kalku za použití vápna a konečně také dlouhodobé skladování kalu s cílem zajištění jeho hygienizace.