Základní údaje centra

Centrum AdMaS vzniklo díky finanční podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, konkrétně prioritní osy 2, ze kterého získalo dotaci ve výši 818 milionů Kč (695 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 123 milionů Kč ze státního rozpočtu ČR). Realizace projektu byla zahájena po obdržení dotace v roce 2011. V letech 2012 až 2014 probíhala výstavba centra, jehož plný provoz byl zahájen počátkem roku 2015. V druhé polovině roku 2015 proběhla realizační fáze projektu AdMaS – posílení výzkumných kapacit, kdy z dotace 27,5 mil. Kč (23,375 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 4,125 milionů Kč ze státního rozpočtu ČR) došlo k pořízení dalších přístrojů a vybavení. Centrum AdMaS má 183 zaměstnanců, z nichž 152 pracovních míst připadá na vědecké pracovníky.

 • Název projektu: AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie
 • Číslo a název oblasti podpory: 5.2.1 Regionální VaV centra
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0097
 • Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
 • Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2011
 • Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014
 • Vedoucí projektu (ředitel centra): Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D. od 1. 4. 2014
 • Celková výše finanční podpory: 817 903 463,00 Kč, z toho příspěvek EU z fondu ERDF 695 217 943,55 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR 122 685 519,45 Kč

 

 • Název projektu: AdMaS – posílení výzkumných kapacit
 • Číslo a název oblasti podpory: 5.2.1 Regionální VaV centra
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/19.0406
 • Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
 • Zahájení realizace projektu: 1. 6. 2015
 • Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2015
 • Vedoucí projektu (ředitel centra): Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.
 • Celková výše finanční podpory: 27 500 000 Kč, z toho příspěvek EU z fondu ERDF 23 375 000 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR 4 125 000 Kč

 

Složení dozorčí rady

 • Ing. Jaroslav Bureš, CSc.
 • Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
 • Ing. Pavel Krejčí
 • Ing. Jiří Sláma
 • Ing. Oldřich Šašinka, MBA

Složení mezinárodní vědecké rady

 • Assoc. Prof. Dr. Andrea Giuseppe Capodaglio – University of Pavia, Itálie
 • Assoc. Prof. Dr. Alfred Strauss – University of Natural Resources and Life Sciences Wien, Rakousko
 • Prof. Garbacz Andrzej, Ph.D., D.Sc. – Warsaw University of Technology, Polsko
 • Prof. Humberto Varum – University of Porto, Portugalsko
 • Prof. Dr. Ing. Harald Garrecht – University of Stuttgart, Německo