O projektu

AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií nejen v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst a obcí.

 

 

Centrum AdMaS disponuje moderním laboratorním zázemím se špičkovým vybavením s více než 250 přístroji v hodnotě téměř 300 milionů Kč. Areál se skládá celkově ze čtyř objektů (tří laboratorních pavilonů a jedné testovací haly) o celkové ploše 5 372 m² (vč. laboratorních, skladovacích a kancelářských prostor). Výzkumné centrum je součástí rozsáhlého výzkumného komplexu, který je postupně budován v areálu v Brně-Králově Poli a Medlánkách v sousedství dalších vědeckých center (CEITEC, NETME), Jihomoravského inovačního centra, technologického parku Vysokého učení technického v Brně (Fakulta chemická, strojní, elektrotechniky, podnikatelská) nebo technologického inkubátoru VUT v Brně.