TESTOVÁNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

Student brazilské univerzity Federal University of Rio Grande do Sul, César Viapana, který je v Centru AdMaS na stáží již 3. měsíc v rámci v rámci programu UNIGOU 2020 pořádaným organizací INCBAC, vypracoval informační plakát týkající se laboratorních prací zkoumající asfaltové vrstvy na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně (viz níže).

 

UNIGOU – Presentation Poster 2020 Mar – César Viapiana.Final

PROFESOR KUDRNA HOSTEM OTÁZEK VÁCLAVA MORAVCE

Dne 23.2.2020 se v relaci ČT1, Otázky Václava Moravce, účastnil debaty s ministrem dopravy, Karlem Havlíčkem, a hejtmanem pro Liberecký kraj, Martinem Pútou, kolega, profesor Jan Kudrna.

 

Tématem byl rozpočet Ministerstva dopravy na dopravní stavby na českých silnicích.

 

Více podrobností na:

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3052790-na-dopravni-stavby-bude-o-20-miliard-vice-slibil-havlicek-na-udrzbu-silnic-nizsich?fbclid=IwAR2yne9aITd5ZUv0p1oXigLr07XypuSGp94xjBiSrxJ7MXrT3gKW-6-frRU

SEMINÁŘ TDS – BETON

 

Ve dnech 28. a 29. 1. 2020 se v prostorách Centra AdMaS konal seminář TDS – Beton.

 

Účastnilo se jej 38 zaměstnanců Správy železničních dopravních cest.

 

Předmětem byly přednášky a praktické ukázky na téma Základy technologie betonů, požadované vlastnosti, požadavky na vstupní suroviny a speciální betony, doprava  a ošetřování betonu. Vedoucím přednášek byl prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

 

Ing. Adam Hubáček, Ph.D. železničáře seznámil se základními betonářskými předpisy a  zkoušenými vlastnostmi, TKP SŽDC a staveništní přejímky byly tématem přednášky doc. Ing. Jiřího Brožovského, CSc.

 

Ing. Martin Ťažký předvedl hostům praktickou ukázku zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu v laboratořích.

BRAZILSKÝ STUDENT NA STÁŽI V CENTRU ADMAS

 

Ústav pozemních komunikací přivítal počátkem ledna nového stážistu – brazilského studenta Césara Viapiana, který studuje obor Civil Engineering na Federal University of Rio Grande do Sul.

César je V Brně v rámci programu UNIGOU 2020 pořádaným organizací INCBAC. V rámci dvouměsíční stáže se taktéž zapojí do výzkumných projektů řešených v silniční laboratoři centra AdMaS. Lze říci, že César se velmi rychle adaptoval v laboratoři centra a již během prvních dnů se podílel na řadě praktických úloh.

Na jedné z fotografií je zachycen spolu s prof. Kudrnou a svým vedoucím, Ing. Pavlem Šperkou, při výrobě dvouvrstvých zkušebních vzorků simulující asfaltové vrstvy na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně.

VYDÁNÍ PUBLIKACE OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

 

Ředitel Centra AdMas, dr. Zdeněk Dufek, se společně s kolegou, doc. Tomášem Apeltauerem, a dalšími odborníky v oboru podílel na sepsání publikace OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ.

 

V úvodu je tato problematika zasazena do kontextu právní úpravy v ČR. Následně jsou uvedeny informace o politice státu v oblasti ochrany měkkých cílů. Obsaženy jsou i praktické informace z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR a to zejména z pohledu analýzy rizik a řešení krizových situací. Dále je pak v publikaci pojednáno o možnosti využití preventivních nástrojů a je popsán systém hodnocení bezpečnosti vybraných objektů měkkých cílů. Závěr publikace je věnován informacím o možnostech aplikace modelů evakuace osob.

 

Cílem autorů bylo přinést různé pohledy na danou problematiku a poskytnout metodickou podporu všem osobám, které přicházejí s tématem ochrany měkkých cílů do styku. Jedná se především o představitele IZS, samospráv, organizátory hromadných akcí a správce objektů, kde se koncentruje větší počet osob.

VĚDCI PŘIŠLI NA INOVATIVNÍ ZPŮSOB, JAK POMOCÍ MIKROVLNNÉ TECHNOLOGIE OPRAVIT PORUŠENÉ SILNICE

 

 


Autor: Hana Marko

Nový způsob, jak opravit výtluky a díry v silnicích, vyvinuli vědci z Akademie věd ČR spolu s odborníky z Vysokého učení technického v Brně. Nová silničářská technologie, kterou představila společnost FUTTEC, je podobná mikrovlnné troubě – zařízení zahřívá směs určenou k zacelení vozovky i samotný výtluk. Umožňuje tak ideální propojení materiálů. Technologii lze použít v jakémkoliv počasí.

Nevýhodou standardního opravování výtluků v silnicích je, že se zpravidla opravují takovou směsí, kterou právě mají silničáři k dispozici. „Většinou jde o studenou směs, což je kamenivo smíchané s asfaltovou emulzí, která není dobře přilnavá k vozovce. Taková oprava zpravidla nemá dlouhou trvanlivost. Lidově řečeno – záplata někdy nevydrží ani do jara. Při použití zařízení s mikrovlnnou technologií však dochází k trvalému spojení podkladu a doplňovaného materiálu,“ vysvětlil odborník na asfaltové povrchy Jan Kudrna z FAST VUT, který na novém zařízení spolupracoval s vědci z Akademie věd ČR.

Vývoj zařízení FT3, které slouží k rychlejšímu a efektivnějšímu opravování silnic, trval několik let. Hodí se pro všechny druhy asfaltových vozovek včetně dálnic, letištních drah či cyklostezek. „Součástí trojdílného zařízení je mikrovlnná trouba, která zahřívá asfaltový materiál vozovky na teplotu 120 °C. Povrch silnice tak změkne a krásně se propojí s doplňovanou směsí, kterou zahřejeme na vyšší teplotu v další mikrovlnné troubě. Na silnici díky tomu nevznikají spáry ani nebezpečné nerovnosti,“ doplnil Kudrna. Krom velmi dobré kvality opravy je velkou výhodou i časová úspora – trhliny, výmoly i výtluky je možné opravit do jedné hodiny. Po opravené části silnice je po vychladnutí možné okamžitě jezdit.

Na rozdíl od standardních postupů lze zařízení používat i v zimních obdobích, kdy se teplota pohybuje pod bodem mrazu. „Třeba na přehradě Dlouhé stráně, která je 1 350 metrů nad mořem, je v zimní sezóně až dvě stě mrazových cyklů. Vlivem napouštění a vypouštění vody pro vodní elektrárnu tam vznikne přibližně pět tisíc děr, které bychom mohli efektivně, a hlavně trvanlivě opravit,“ vysvětlil Kudrna. Zařízení je navíc méně náročné na obsluhu, k jeho ovládání stačí jen dva lidé.

Zařízení FT3 již testovali například v Kopřivnici a zájem o něj projevilo i Ředitelství silnic a dálnic ČR, které by chtělo technologii využít při opravách dálnic. Nyní odborníci ze společnosti FUTTEC pracují na novém prototypu přístroje, který bude menší a snazší na manipulaci. Měl by být také schopný snáze usměrňovat mikrovlny na opravovaný výtluk, a umožnit tak cílenější opravu poškozené části vozovky.

PUBLIKACE VYUŽITÍ LNG V DOPRAVĚ A ENERGETICE A JEHO BEZPEČNOST

Kolektiv autorů z VUT, pod vedením ředitele centra AdMaS Dr. Zdeňka Dufka, vydal publikaci Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost. Využívání LNG (zkapalněného zemního plynu) je celosvětově stále aktuálnějším tématem. V současnosti se i v České republice připravuje výstavba tankovacích stanic a v dohledné době se na našich  silnicích objeví nákladní vozy využívající toto alternativní palivo. Cílem publikace je přiblížit odborné veřejnosti tento druh paliva, seznámit s jeho základními fyzikálními vlastnostmi, podmínkami dopravy a skladování a s možnostmi jeho komerčního využití. Pozornost je rovněž věnována koncepčním dokumentům EU a jsou nastíněna základní východiska pro bezpečnostní normy. Publikace je určena širokému okruhu potenciálních uživatelů, kteří se s LNG mohou v následujících letech setkat, i projektantům čerpacích stanic a odborníkům v oblasti požární bezpečnosti a bezpečnosti silničního provozu. Současně je určena pracovníkům stavebních úřadů, kteří budou stavby tankovacích stanic a zásobníků povolovat.

Publikace je volně dostupná všem v Profesním informačním systému ČKAIT (PROFESIS) pod linkem:

 

https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039534b67374a5438454f6463796a3535544c53576e766d556f67472b4a6f504b34424268565866657975396a716c325a6f425574354e47#a

 

EXKURZE STUDENTŮ DO VÝROBNÍHO ZÁVODU

Dne 2.12.2019 uspořádali zaměstnanci Výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS exkurzi pro studenty oboru M Fakulty stavební VUT v Brně do výrobního závodu na autoklávovaný pórobeton.

 

Studenti tak měli jedinečnou možnost vidět veškeré fáze výroby od přípravy surovin, přes vytváření stavebních prvků, až po jejich expedici. Součástí exkurze byla i přednáška s představením kompletní výrobkové nabídky producenta, včetně variant uložení prvků v konstrukci.

 

Propojení teorie a praxe je jeden ze základních kamenů studia na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně.

PRAKTICKÁ VÝUKA STUDENTŮ 3. ROČNÍKU V OBORU KONSTRUKCE

 

Na podzim 2019 proběhla již tradičně v silniční laboratoři výzkumného centra AdMaS praktická výuka studentů 3. ročníku oboru K v rámci předmětu Pozemní komunikace I (BM001).

Studenti mohli vidět praktickou ukázku výroby asfaltové směsi a také byli seznámeni s moderním přístrojovým vybavením laboratoře (např. zařízení ke stanovení protismykových vlastností povrchů vozovek po ohlazování či zařízení na stanovení tuhosti a únavy) a s možností jeho využití při řešení bakalářských a diplomových prací. Někteří ze studentů měli též  možnost diskutovat s prof. Janem Kudrnou, mj. průkopníkem využitím asfaltu modifikovaného drcenou pryží ze starých pneumatik (tzv. gumoasfaltu).