Přístrojové vybavení Centra AdMaS

Při své výzkumné a vývojové činnosti naplno využíváme špičkového přístrojového vybavení, které umožňuje zvyšovat přidanou hodnotu výsledků naší vědecké činnosti v oblasti základního výzkumu, a zásadně rozšiřuje možnosti spolupráce s našimi smluvními partnery.

 

Zařízení na stanovení komplexního modulu tuhosti a únavy podle ČSN EN 12697-24

Zařízení Cooper slouží pro zjišťování modulů tuhosti a únavových charakteristik asfaltových směsí.

 

Univerzální měřící a diagnostický systém – akustická emise

Měření a digitální zpracování signálů akustické emise.