40. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2018

 

Ve dnech 28 a 29. listopadu 2018 zorganizovali pracovníci výzkumné skupiny MSH, ve spolupráci s vědeckotechnickou společností WTA CZ, jubilejní 40. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb 2018. Jedná se o konferenci zabývající se problematikou sanací staveb, které jsou tematicky rozčleněny do těchto oblastí, jako jsou např. ochrana a sanace dřevěných konstrukcí, povrchové úpravy, restaurování kamene, sanace zdiva, sanace betonových konstrukcí apod. V průběhu konference vystoupili k daným tématům zástupci WTA CZ a další přední tuzemští odborníci. Společně s konferencí Sanace a rekonstrukce staveb proběhla také konference s mezinárodní účastí pod názvem 20th CRRB – Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Vybrané příspěvky této konference budou zveřejněny ve vědeckém časopisu, zařazeném v databázi Scopus.

Součástí konference bylo také ocenění významných diplomových a disertačních prací v oboru sanace a rekonstrukce staveb. V rámci konference proběhla odborná́ sekce Rady kvality ČR „Kvalita v průmyslu a stavebnictví“ Ministerstva průmyslu a obchodu, zaslouženou pozornost vzbudily především praktické ukázky kontrolních a zkušebních metod pro hodnocení stávajících konstrukcí a pro kontrolu kvality sanačních prací.