ADMAS SE ÚČASTNIL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH DNŮ V MIKULOVĚ

Dne 6. června 2018 se centrum AdMaS účastnilo Dopravně-inženýrských dnů v Mikulově, které pořádá Česká silniční společnost z.s. ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi a.s. a Dopravním podnikem města Brna a.s. V rámci semináře byly představeny činnosti centra AdMaS a dvě zařízení. Prvním byl laserová lišta Hawkeye 1000 měřicí rovnost, makrotexturu a hlučnost povrchů. Druhým zařízení je laserové zařízení Riegl VMX 450 s panoramatickou kamerou s přesným stanovením digitálního modelu pozemních komunikací se stanovením 3D rovnosti, tj. se stanovením příčných a podélných nerovností povrchů vozovek, odtoku vody z povrchu vozovek, hloubky vody v nerovnostech a s hodnocení všech poruch vozovky.