BRAZILŠTÍ STÁŽISTÉ

 

Dne 8.1.2018 zástupci VS EGAR, TSH a KDS v čele s panem ředitelem přivítali 5 nových brazilských stážistů, kteří se zde do konce února věnovali praktické činnosti na různá témata ve svém oboru. Celý pobyt byl hodnocen velmi dobře jak ze stran dohlížejících výzkumných skupin, tak stážistů samých, z nichž jediná zástupkyně něžného pohlaví vyjádřila přání v centru AdMaS v letních měsících tohoto roku vypracovat svoji diplomovou práci.