DOKTORANDKA EKATARINA KARPOVÁ ŘEŠÍ NA ADMAS VÝZKUM NANOTRUBIČEK PRO VÝROBU MALT

V období od 2.4. do 29.5.2019 působí v rámci pracovního pobytu programu Erasmus+ na Fakultě stavební VUT v Brně studentka doktorského studijního programu Litevské Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Ekaterina Karpová (Екатерина Карпова). Ekaterina se v rámci své doktorské práce a společného výzkumu zajímá o vliv vícevrstvých uhlíkových nanotrubiček (MWCNTs) na vlastnosti cementových malt a betonů s různými druhy superplastifikátorů. V rámci experimentálních prací využívá především skenovací elektronovou mikroskopii (SEM) a porozimetrii (MIP) za účelem objasnění mikrostruktury vyvinutých materiálů s různou dávkou MWCNTs. Zaměřuje se také na vliv dávky suspenze, s rozdispergovanými MWCNTs, na výsledné fyzikální a mechanické vlastnosti zatvrdlých malt. V rámci výzkumu sleduje také vliv dávky MWCNTs a typu použitého superplastifikátoru na vývin a průběh hydratačního tepla, přičemž i na základě vyhodnocení těchto výsledků proběhne výběr nejvhodnějšího superplastifikátoru pro další zkoušení.