EXKURZE STUDENTŮ DO MAĎARSKA A SRBSKA

 

Výzkumní pracovníci výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS uspořádali pro studenty oboru „M“ Fakulty stavební VUT v Brně zahraniční exkurzi do výrobních závodů a vysokých škol v Maďarsku a Srbsku.

V rámci zahraniční pracovní cesty byly navštíveny dvě technické univerzity, kde byly prezentovány jak vlastní vědecko-výzkumná pracoviště, tak v současné době řešené výzkumné projekty a úkoly. Byla diskutována otázka spolupráce jednotlivých pracovišť, včetně možnosti pracovních pobytů.

Technická a hospodářská univerzita v Budapešti (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Fakulta stavební (Építőmérnöki Kar), Katedra stavebních materiálů a konstrukcí (Építőanyagok és Magasépítés Tanszék), kde nás na pověření vedoucího katedry prof. Györgye L. Balázse, Viktor Hlavicka (z oddělení stavebních materiálů) a Balázs Nagy (z oddělení stavební fyziky) provedli po laboratořích stavebních materiálů a seznámili nás s řešenými výzkumnými úkoly, přístrojovým vybavením a používanými metodami. Byla diskutována možnost případné spolupráce mezi laboratořemi a možnost stáží pro studenty.

Univerzita v Bělehradě, Fakulta stavební, Ústav stavebních materiálů a konstrukcí. Byl navázán kontakt zejména s profesorem Draganem Budjevacem, dále s děkanem Fakulty stavební profesorem Branko S. Bozicem, dále a Dimirijem Zakićem, vedoucím laboratoří pro testování stavebních materiálů, se kterým byla předběžně domluvena návštěva v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně a Centru AdMaS.

Dále se pracovní cesta zaměřila na návštěvy výrobních závodů stavebních materiálů. Jednotliví účastníci byly seznámeni s konkrétními výrobními procesy a následně proběhla jednání, týkající se případné spolupráce s Fakultou stavební na dílčích výzkumných úkolech a inovacích technologií, především v rámci studentských prací, projektů a smluvního výzkumu.

Konkrétně byly navštíveny závody:

Knauf v Zemunu (Srbsko)

SIKA SRBIJA v Šimanovci (Srbsko)

Martini Gradnja d.o.o. ve městě Inđija (Srbsko)

Vápenka Carmeuse v Beremendu (Maďarsko)

Výroba vápenopískových cihel SILKA, Xella Maďarsko