Exkurze studentů v rámci předmětu Vodohospodářské stavby

Studenti druhého ročníku FAST zavítali v rámci předmětu Vodohospodářské stavby do Centra AdMaS. Inženýr Novotný zde studenty provedl po venkovních instalacích a vodařských laboratořích. Studenti se mohli seznámit s možnostmi nakládání s odpadní vodou a čistírenskými kaly a dále jak hospodařit s dešťovou vodou v rámci modrozelené infrastruktury. Kromě zelených střech a fasád, jim byla představena také jedna ze tří pyrolyzních jednotek, ve které se čistírenský kal a jiné odpadní látky přetváří na biochar. Praktické využití biocharu pak studenti viděli na instalaci zelených parkovacích stáních a inovativních substrátech použitých při výsevu trávníku na volné ploše P3. V laboratořích se pak mohli podívat na projekt získávání tepla z šedých vod nebo přípravu projektu srovnání odstraňování léčiv z odpadní vody pomocí biocharu a aktivního uhlí. Studenty zajímalo především hospodaření s dešťovou vodou na zelených střechách a jejich údržba v průběhu roku. Právě toto téma je v současnosti v České republice velice aktuální.