EXKURZE STUDENTŮ Z VOŠ DĚČÍN

Dne 15.4. navštívili centrum AdMaS studenti z Vyšší odborné školy průmyslové a stavební Děčín. Exkurze byla zaměřena na dopravní stavby a zkoušky materiálů, které se pro tyto stavby používají. Studenti si prohlédli kolejový rošt a další materiály používané pro stavbu železnic umístěné na hale H. Dále následovala prohlídka silniční laboratoře centra. Studenty doprovázel dr. Richard Svoboda za asistence Ing. Pavly Nekulové a Ing. Pavla Šperky.