Exkurze studentů ze Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín

Dne 12.4.2022 navštívili Centrum AdMaS studenti třetího ročníku oboru Stavebnictví ze Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín. Studenti viděli laboratoře stavebních materiálů, dopravy, zkoušení požární odolnosti a 3D tisku z betonové směsi výzkumného centra. Účastnili se zkoušky pevnosti betonu v tlaku a pevnosti malt v tahu za ohybu. Dále mohli prozkoumat nejběžnější stavební materiály (zdegradovaný beton, pórobeton a dřevo) pod elektronovým mikroskopem a zjistili jak důležitou roli hraje kamenivo v asfaltové směsi pozemních komunikací.