Exkurze v centru AdMaS již podruhé zařazena do kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na oběhové hospodářství

Dne 16. 11. 2018 proběhla na Admase již druhá exkurze účastníků kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na tzv. oběhové hospodářství. Organizátoři kurzu, Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, a její partneři, Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství, si centrum AdMaS vybrali s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra.

 

Organizátoři a účastníci projevili primárně zájem o oblast odpadového hospodářství, kterou se na AdMaSe zabývají hlavně výzkumné skupiny EGAR, Technologie stavebních hmot a Mikrostruktura stavebních hmot. Proběhla ukázka technologií na získávání energie z odpadní vody, využití biouhlu (biocharu) technologií mikrovlnné depolymerizace, možnosti využití tzv. šedých vod v podmínkách ČR nebo čištění organicky znečištěné vody technologií anaerobní membránové jednotky se získáváním nutrientů. Účastníci se dále seznámili s technickým vybavením na diagnostiku nově vyvíjených materiálů z recyklovaných surovin (skla, strusky, polystyrenu a dalších) – RTG tomografem, přístroji pro diagnostiku tepelně technických vlastností, urychlování stárnutí, korozními komorami.

 

Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

 

Účastníci z řad technologických firem, poradenských společností a univerzit si v rámci kurzu osvojují specifické znalosti v oblasti nově se rozvíjející disciplíny oběhového hospodářství, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.