Exkurze v centru AdMaS v rámci spolupráce s projektem Young Energy Europe

Dne 4. 9. 2019 proběhla v centru AdMaS exkurze účastníků kurzu v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu.

Organizátor akce, česko-německá obchodní a průmyslová komora, si centrum AdMaS vybral nejen s ohledem na jeho aktuální aktivity v řešené oblasti, ale také na technické a technologické zázemí centra. Školitelé výzkumné skupiny EGAR, Ing. Tomáš Chorazy, Ph.D., Ing. Miroslav Čekon, Ph.D., Ing. Jakub Raček, Ph.D. a Ing. Kristýna Velikovská, postupně prezentovali aktivity centra v oblasti alternativního využívání energií, např. Vybrané technologie a konstrukční prvky budov směřující k energetické nezávislosti, Recyklace šedých vod k opětovnému využití a Získávání tepelné energie z odpadních vod. S ohledem na prezentovaná témata proběhla také exkurze v centru AdMaS a ukázka jednotlivých technologií. Stručně byly představeny i činnosti jednotlivých výzkumných skupin s důrazem na možnosti komplexního řešení problémů z oblasti stavebnictví a využívání zdrojů.

Exkurze v centru AdMaS proběhla jako praktická část školení v projektu Young Energy Europe. Tento je financován prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). EUKI je finanční nástroj Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Hlavním cílem iniciativy EUKI je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí skleníkových plynů a zintenzívní dialog a výměnu vědomostí a zkušeností v rámci Evropy na základě Pařížské dohody.