KONFERENCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 2018 V LITOMYŠLI

Centrum AdMaS se opět účastnilo ve dnech 16. a 17.5.2018 odborné konference s názvem Dopravní infrastruktura. Akce se tradičně odehrávala v prostorách zámeckého pivovaru v Litomyšli. Vedle výstavního stánku jsme se především prezentovali odbornými přednáškami. Doc. Tomáš Apeltauer měl příspěvek na téma Využití simulačních nástrojů při ochraně měkkých cílů dopravní infrastruktury, doc. Vít Hromádka příspěvek na téma Riziková analýza projektů dopravní infrastruktury. Sborník konference ještě obohatili svým článkem na téma Projektování křižovatek – rozhledové trojúhelníky  dr. Michal Radimský a Ing. Radka Matuszková. Ředitel centra Dr. Dufek byl moderátorem přednáškového bloku na téma Strategie – vize – plánování.

Bližší informace o konferenci ke shlédnutí zde:

http://www.konferencedopravniinfrastruktura.cz/2018/pozvanka-na-konferenci/