LABORATORNÍ CVIČENÍ V KURZU ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY PERSONÁLU ČEZ, A.S

Ve dnech 9.1.-10.1.2018 a 14.3.-15.3.2018 proběhly v prostorách AdMaS semináře zahrnující teoretickou průpravu i praktickou laboratorní výuku v kursu základní přípravy personálu jaderných elektráren ČEZ, a. s. Odborná náplň byla zaměřena na vlastnosti stavebních materiálů a možnosti jejich zkoušení, včetně využití nejmodernějších metod (zahrnujících počítačovou tomografii, elektronovou rastrovací mikroskopii a další).