NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE – CAMEB

Centrum AdMaS uspělo v říjnu 2018 v projektu CAMEB, součástí programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence, jež je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Motivací pro vznik centra CAMEB je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství. Současný trend masivních energetických úspor provozu budov sice přináší výrazná zlepšení v oblasti provozních energií, avšak materiálová a energetická náročnost výstavby tím prudce roste. CAMEB tedy sdružuje partnery s takovými kompetencemi, které umožní lepší využití zdrojů ve stavitelství v duchu principů cirkulární ekonomie, a to zejména v oblastech materiálů, konstrukcí, kvality vnitřního prostředí a energetického a vodního hospodářství. Tyto oblasti budou podpořeny moderními technologiemi z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.

Partneři projektu jsou České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Mendelova univerzita v Brně a 26 firem ze soukromého sektoru.