NÁVŠTĚVA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Ve čtvrtek, 8.11.2018, navštívil centrum Ministr zemědělství, Ing. Miroslav Toman, CSc., v doprovodu Ing. Dany Večeřové z Kabinetu ministra.

Návštěvníci se zúčastnili setkání se zaměstnanci centra, prohlédli se prezentace ohledně struktury centra, budoucích i současných projektů na téma nakládání s dešťovými a šedými vodami, požáry lesů a rašelinišť, analýza rizik systémů zásobování pitnou vodou, pasport stavebně technického stavu čerpacích stanic a trubních rozvodů pro závlahy a diskutovali nad jinými projekty vztahujícími se k suchu.