NÁVŠTĚVA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL NA ADMASE

Ve dnech 10.4., 12.4.2019  a 28.5. proběhly na AdMaSe exkurze žáků středních škol, a to Střední průmyslové školy chemické Brno a  Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín. Studenti se podrobně seznámili s laboratořemi a přístrojovým vybavením a mimo jiné si mohli sami vyzkoušet připravit vzorek z asfaltové směsi. Soudě dle reakcí studentů byly obě exkurze zdařilé.