NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z USI

Dne 2.4.2019 proběhla v centru AdMaS exkurze pro studenty Ústavu soudního inženýrství. Studenti navštívili centrum společně s  doc. Holcnerem. Exkurze byla zaměřena zejména na vliv různých povrchů vozovek na protismykové vlastnosti vozovek a jejich testování. Studenti byli také seznámeni s hlavními zkušebními zařízeními, kterými centrum disponuje.02