NÁVŠTĚVA ŠVÝCARSKÉ FIRMY CONSULTEST A.G.

Ve dnech 10.11. – 13.11. 2018 navštívili prof. Jan Kudrna a Ing. Pavel Šperka laboratoř firmy CONSULTEST AG ve švýcarské Ohringenu.

 

V rámci návštěvy zde proběhly diskuse o výzkumných projektech řešených v silniční laboratoři centra AdMaS. Mimo jiné zde debatovali o nových asfaltových směsích EME s vysokým modulem tuhosti, se kterými mají Švýcaři bohaté zkušenosti a které se pro silnice v ČR používají zatím jen minimálně. Po diskusi následovala prohlídka laboratoře.    Dále byly domluveny exkurze na stavbu, kde se tyto špičkové asfaltové směsi používaly.

 

V neposlední řadě došlo na exkurzi obalovny firmy FBB ve městě Hinwil, která je jednou z nejmodernějších ve Švýcarsku. Zástupce firmy FBB nás podrobně provedl celou obalovnou. Tato obalovna je zcela zastřešená a kamenivo či recyklovaný materiál se skladují ve velkých zastřešených skládkách, což v ČR nemá obdoby. Zároveň je vybavena paralelním bubnem, což umožnuje dávkovat vysoké podíly recyklovaného materiálu (tzv. R-materiálu) do nových asfaltových směsí.

 

Inu máme se u nás v ČR pořád co učit a jak se zlepšovat. Závěrem lze říci, že tato zahraniční cesta byla velmi podnětná a přinesla spoustu nových myšlenek do projektů řešených v rámci centra AdMaS.