NÁVŠTĚVY ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ V CENTRU ADMAS

  

Na podzim zavítali do centra AdMaS dva zahraniční výzkumníci zabývající se pozemními komunikacemi.

 

Prvním z nich byl dr. Min – Chih LIAO  z taiwanské univerzity NTUST v Taipei (National Taiwan University of Science and technology). Pan Liao se v oblasti výzkumu zabývá mj. problematikou asfaltových povrchů a využitím recyklovaných materiálů do pozemních komunikací.

 

Druhým byl Dr. Daumantas Židanavičius z Litvy, který v rámci své návštěvy Ústavu pozemních komunikací také přednášel na téma: Capture existing site surface for road design, Quantity calculation using drone site capturing.

 

V rámci exkurzí v centru AdMaS byli oba výzkumníci seznámeni s přístrojovým vybavením centra, zejména  silniční laboratoře. S panem Liao se povedlo předběžně domluvit možnou budoucí spolupráci, která se týká zejména výměnných pobytů.