Nový projekt financován MZV v Centru AdMaS

Výzkumní pracovníci Centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně vedení prof. Petrem Hlavínkem, získali počátkem roku 2024 další roční projekt financovaný Ministerstvem zahraničí České republiky s názvem „Implementace prvků modrozelené infrastruktury do systémů zelených stěn budov“ z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích.

 

Tento projekt navazuje na již realizované projekty posilování kapacit veřejných škol v Bosně a Hercegovině i) Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy (řešeno v roce 2022) a ii) Inovativní využití biocharu do substrátu a podkladních vrstev zelených parkovišť (řešeno v roce 2023). Díky tomuto aktuálně předloženému projektu dojde k pomyslnému uzavření cyklu implementace prvků modrozelené infrastruktury, který se následně stane komplexním realizovaným projektem s ukázkou dobré praxe implementace prvků modrozelené infrastruktury v urbanizovaném území v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Hlavním cílem projektu je posílení a prohloubení znalostí aktuálních poznatků ve vědě a výzkumu ve smyslu přenosu zkušeností z České republiky (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS) do Bosny a Hercegoviny (Univerzita Banja Luka, Fakulta Agronomická) a to v oblasti implementace vybraných prvků modrozelené infrastruktury (hospodaření s dešťovou vodou pro závlahu zelené infrastruktury) do systému budov při zohlednění aplikace inovativních pěstebních substrátů do systému zelených stěn budov.