ODBORNÝ SEMINÁŘ V CENTRU ADMAS

Dne 15. 2. 2018 se v Centru AdMaS Pavilonu P2 konal odborný seminář pořádaný firmou LABTECH s.r.o. se zaměřením na analytické přístroje a materiálové testování. Seminář byl rozdělen na dvě sekce a to sekci Analytickou a Materiálové testování s celkovým počtem posluchačů 35. V rámci analytické sekce byly představeny přístroje a systémy firmy HIDEN Analytical a v sekci materiálové přístroje a systémy firem MTS, Controls, Schleibinger a Dantec. Mezi jednotlivými prezentacemi proběhla krátká exkurze po přístrojovém vybavení Centra AdMaS v pavilonech P1, P2 a hale H.