ONLINE MONITORING TECHNICKÉHO STAVU DVOUPLÁŠŤOVÉ KANALIZACE

V současné době jsou stokové sítě pro komunální i průmyslovou odpadní vodu standardně budovány pomocí jednoplášťových trub, a to i v environmentálně či jinak exponovaných lokalitách se zvýšeným rizikem. Zpravidla není prováděna a vyžadována on-line kontrola těsnosti potrubního pláště na těchto stokových sítích a tudíž není zajištěna identifikace poruchy v době jejího vzniku. V těchto oblastech se zvýšeným rizikem tak není zabráněno případné kontaminaci půdy a podzemních vod, stejně jako není zajištěno operativní odstranění případné vzniklé závady.

Cílem online monitoringu realizovaného v centru AdMaS ve spolupráci se společností Satturn Holešov a Ústavem telekomunikací při Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií je tedy co nejpodrobnější pokrytí stokové sítě pro lokalizaci úniků, přičemž není vyžadována vysoká přesnost měření. Tyto uvedené předpoklady předurčují jednak možnost použití „levných čidel“, které nemusí nutně přesně měřit naměřené veličiny. Postačuje, když s dostatečnou přesností dokáží zachytit „změny“, vzniklé vlivem vytvoření úniku. Vhodné se zdají být i sofistikované aplikace s využitím optického kabelu využívající Ramanovský rozptyl v optickém vlákně.