Ph.D. STUDENTI ZNOVU OBSADILI PRVNÍ MÍSTA V SOUTĚŽI MPO – „PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE“

 

Studenti doktorského studijního programu Fakulty stavební VUT v Brně, pod vedením prof. Rostislava Drochytky, kteří se aktivně podílejí na výzkumné činnosti Centra AdMaS, po roce obsadili opět první místa v kategorii 4 – Vysoké školy V soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu – „Přeměna odpadů na zdroje„. V letošním ročníku obsadila první místo Ing. Pavlína Šebestová s prací na téma „Autoklávovaný pórobeton na bázi odpadních popelovin a recyklovaného skla“ a druhé místo pak Ing. Jakub Hodul s prací „Využití popílků kontaminovaných vlivem denitrifikace spalin do polymerních správkových hmot“. Za Jakuba přebírala cenu loňská medailistka Ing. Magdaléna Michalčíková.